S.No Bayan Name Section Of Bayan Date Hits
 1  Munaafiq Ki Nishaniyaan  Friday Biyannat  March 22, 2019  Download | Listen | (5079)
 2  Naiki Ke Darwazey  Dars-e-Hadees  March 20, 2019  Download | Listen | (5079)
 3  Sharaabi Ki Saza  Dars-e-Hadees  March 18, 2019  Download | Listen | (5067)
 4  ALLAH Per Bharosa Rakhen  Dars-e-Quran  March 16, 2019  Download | Listen | (5075)
 5  Eamaan Ko Tabaah Kerne Wale Gunah  Friday Biyannat  March 15, 2019  Download | Listen | (5081)
 6  Dilon Ko Badalney Ka Muassir Zariya  Dars-e-Quran  March 10, 2019  Download | Listen | (5060)
 7  Bareek Shirk  Friday Biyannat  March 09, 2019  Download | Listen | (5062)
 8  Murdoon Ke Liye Behtareen Tuhfa  Dars-e-Hadees  March 02, 2019  Download | Listen | (5061)
 9  Haya Ko Muashirey Me Kese Zinda Kiya Jaye  Friday Biyannat  February 15, 2019  Download | Listen | (5060)
 10  Baa Haya Mard Aur 2 Aurton Ka Qissah  Islahi Majalis  February 15, 2019  Download | Listen | (5064)
 11  Eamaan Ka Eham Shouba  Dars-e-Hadees  January 31, 2019  Download | Listen | (5057)
 12  Har Bemari Se Shifa Haasil Karney Key Liye  Islahi Majalis  January 30, 2019  Download | Listen | (5069)
 13  Gunaah Kesey Choren  Islahi Majalis  January 26, 2019  Download | Listen | (5061)
 14  Sadqa Kesey Karen  Friday Biyannat  January 25, 2019  Download | Listen | (5063)
 15  ALLAH Ki Touheed Pr 11 Dalaail  Friday Biyannat  January 18, 2019  Download | Listen | (5067)
 16  Nikah Krna Ibaadat Bhi Or Aaasaan Bhi  Sunday Biyannat  January 14, 2019  Download | Listen | (5113)
 17  5 Ahem Tareen Baaten  Islahi Majalis  January 13, 2019  Download | Listen | (5060)
 18  Naiki Krna Bhi Aasaan Or Gunah Se Bachna Bhi Aasaan  Dars-e-Quran  January 07, 2019  Download | Listen | (5063)
 19  Tanz Ke Nuqsanaat Or Is Se Bachne Ka Hal  Islahi Majalis  January 07, 2019  Download | Listen | (5060)
 20  Nabi Akram S.A.W Ke Aala Akhlaq  Dars-e-Quran  November 22, 2018  Download | Listen | (5065)
 
<< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next >>